Selskapets ansvar

Vi svarer på de viktigste spørsmålene om selskapets samfunnsansvarspolitikk og utnyttelse av katalysatorer.

Vi er ikke likegyldige.

Gjennom mange år har firma Normetpol Recycling grundig innført
prosedyrer ,fått sertifikater og utvidet kunnskapen om behanding og utnyttelse av avfall, mest bilkatalysatorer. Vi er stolte at gjennom selskapets virksomhet kan vi få en reell påvirkning på å forbedre kvaliteten på det naturlige miljøet som omgir oss.

Ikke kast det i søpla sammen med annet avfall. Dette uanselig stykke av skrap har mange verdifulle råvarer som kan brukes igjen. Innholdet av noen metaller er av særlig betydning. Den mest verdifulle av dem er platina, som blir brukt mye i den medisinske industrien.

Vi fastsetter verdien av hver katalysator individuelt. Ring eller skriv til oss. Sjekk siden “Kontakt”. Du kan også sende oss bilder av katalysatoren eller katalysatorene via e-post. Vi vil prøve å svare så snart som mulig.

Eksosanlegg i bilen din er sted hvor du finner en katalysator. Denne delen av anlegget er i stor grad ansvarlig for å redusere utslipp av skadelige stoffer i miljøet.

Katalysatorene har en keramisk monolit. Prosessen med å skille monolitten er ganske komplisert. Det er monolitten som skjuler edle metaller, som platina, palladium, som vi gjenoppretter og går inn på markedet igjen.

Vi jobber med innenlandske og utenlandske selskaper som spesialiserer seg på gjenvinning av edle metaller fra katalysatorer. Hver av dem blir fordelt helt til små bitter og levert til spesialiserte enheter som er ansvarlige for å preparere katalysatorer.

Det er ikke bare metallgjenvinning som står bak hele prosessen av utnyttelsen. Katalysatoren som brukes i år i bilen, utgjør en alvorlig trussel mot det naturlige miljøet. Det må bortskaffes på en sikker måte, som vårt firma har implementert i mange år.