Normetpol Recycling - innkjøp av gamle katalysatorer

Velkommen til vår hjemmeside. Vårt firma driver med innkjøp og behandling av bilkatalysatorer på europeiske markeder. NormetPolRecycling – varemerke opererer hovedsakelig i det norske markedet. Vi skaffer katalysatorer med keramiske og metallkjerner samt keramiske skjermer. Vi inviterer deg til samarbeid!

En pålitelig partner

Vi har alle nødvendige godkjenninger og sertifikater slik at vi kan skaffe utbrukte katalysatorer

Trygghet

Ved å overføre katalysatorer til vårt firma, kan du være sikker på at de ikke vil ende opp i til søppel der de kan utgjøre en trussel mot miljøet.

Konsulent

Vi oppfordrer deg til å kontakte vår bedrift. Du vil motta profesjonell og gratis hjelp om resirkulering / utnyttelse av katalysatorer.

Sikkerhet

Sikkert og i tide – vi tar de brukte katalysatorene bort fra deg og garanterer at de blir forsvarlig under transport og gjenvinning.

VI BRYR OSS!

Vi tror globalt, vi handler lokalt for å beskytte miljøet. I vårt firma forsøker vi å skaffe, behandle og utnytte alle komponenter relatert til katalysatorer med stor forsiktighet. Vi jobber aktivt for å forbedre kvaliteten på luft, vann og jord.

kunder i Polen og Norge

år på arbeidsmarkedet

tonn av bearbeidet avfall

tonn resirkulert råmateriale